BADEN POWELL SCOUTS MALTA

HOME OF TRADITIONAL SCOUTING

  Registered NGO Ref: VO/0652 & Approved Provider of Informal Learning Ref: SLC11352 

Scout Tradizzjonali

Liġi Scout (MALTA)


1.L-unur ta' Scout għandu jkun afdat/a.


2.Scout hu/hi lejali lejn Art Twelidu, lejn l-iScouters, il-ġenituri, lejn minn iħaddem u lejn dawk li jiġu taħtu/ta.


3.Id-dmir ta' Scout hu li jkun ta siwi u għajnuna għal ħaddieħor.


4.Scout hu ħabib ta kull ħadd, u lejn kull scout ieħor, mingħajr kwistjoni ta’ Nazzjonalita, Klassi Soċjali jew twemmin .


5.Scout huwa/hija persuna kordjali ma’ kulħadd, dħuli, ħanin u jaf jagħder,.


6. Scout huwa ħabib tal-ħlejjaq u annimali kollha.


7. Scout jobdi l-ordnijiet tal-Genituri, Leaders, Patrol Leaders jew Scout Master mingħajr kwistjoni.


8. Scout jitbissem u jibqa ottimist f’kull diffikulta.


9. Scout huwa bil-għaqal, ma jaħlix u jfaddal       


10. Scout hu nadif fil-ħsieb, fil-kliem, u fl-għemil.


Traditional Scouting -Scout Law


 


1.A Scouts' honour is to be trusted.


2.A Scout is loyal to His Country, His Scouters, His Parents, His Employers and to those under Him.


3.A Scouts' duty is to be useful and help others.


4.A Scout is a friend to all, and a brother to every other Scout, no matter to what Country, Class or Creed the other may belong.


5.A Scout is courteous.


6.A Scout is a friend to animals.


7.A Scout obeys orders of his parents, Patrol Leader, or Scout Master without question.


8.A Scout smiles and whistles under all difficulties.


9.A Scout is thrifty.


10.A Scout is clean in thought, word and deed.