BADEN POWELL SCOUTS MALTA

HOME OF TRADITIONAL SCOUTING

  Registered NGO Ref: VO/0652 & Approved Provider of Informal Learning Ref: SLC11352 


Stqarrija għall-Istampa

Inizjattiva nobbli ta’ ġenerozita lejn ix-xogħol min Hospice Malta


Preżentazzjoni tas-somma ta’ €1100, saret illum fil-għodu fl-uffiċini ewlenin ta’ Hospice Malta ġewwa Hal-Balzan. Is-Sur Victor Brincat, (Group Scout Leader, St. Paul’s Bay Sea Scouts) flimkien ma’ Ms. Natalie Fsadni, (Segretarja Generali) flimkien ma’ scouts minn diversi gruppi ta’ Scouts fi ħdan Baden Powell Scouts Malta, ippreżentaw is-somma miġbura wara il-mixja annwali li ssir għal dan il-għan. Is-Sur Philip Zammit koordinatur tal-Voluntiera, kellu kliem ta’ tifħir għall-inizjattiva sabiħa li qed tinżamm kull sena, bi skop nobbli ta’ ġenerożita lejn ix-xogħol ta’ Hospice Malta.

11ta’ Jannar, 2020
PRESS RELEASE

A noble initiative of generosity towards the work by Hospice Malta


A presentation for the sum of € 1100, was held today in the morning at the Head Offices of Hospice Malta in Balzan. Mr Victor Brincat (Group Scout Leader, St. Paul's Bay Sea Scouts) accompanied by Ms. Natalie Fsadni, (General Secretary) together with scouts from various groups with Baden Powell Scouts Malta, presented the sum collected after the annual walk held for this purpose. Mr Philip Zammit, Volunteers’ Coordinator, had words of praise for the wonderful initiative that is held annually, with a noble purpose of generosity toward the work done by Hospice Malta.


11th January, 2020.

Lourdes Giordmaina

Public Relations Officer

Baden Powell Scouts Malta