BADEN POWELL SCOUTS MALTA

HOME OF TRADITIONAL SCOUTING

  Registered NGO Ref: VO/0652 & Approved Provider of Informal Learning Ref: SLC11352 

Baden Powell Scouts Malta full Member of World Federation Of Independent Scouts

 

Baden Powell Scouts Malta, (BPSM)  is the only traditional Scouting Scout Federation on the Maltese Islands and was voted  a full member of the World Federation of Independent Scouts (WFIS) , after obtaining full majority votes during the Annual General Assembly held in Palermo on the 25th January, 2014.


 

Baden Powell Scouts Malta was founded in July 2011 by setting up Mtarfa Baden Powell Scouts and in October of the same year sought membership with the World Federation for Independent Scouts. Today both Baden Powell Scouts Malta and the World Federation of Independent Scouts are experiencing membership growth.  There are now Groups in Bahrija, Luqa, Mgarr, Mtarfa, Qormi, St Paul's Bay and Zebbug.

 

Traditional Scouting is loyal to the original instruction manuals designed by the Founder Robert Baden Powell. Baden Powell Scouts Malta is a registered non-profit, non-governmental organisation, an approved provider of non-formal learning, in the service of young people, youth and adults, and accepts in its ranks persons of good will who wish to be part of the journey in the Scouting Tradition. BPSM is guided supports gender equality, does not discriminate on the basis of belief and is a friend to all and to any other scout and Girl Guide. 

 

The fast growing World Federation for Independent Scouts today has representations on nearly all the continents. The World Federation of Independent Scouts is open to any Scouting association or Scout Group that is not affiliated with another international organization. WFIS requires that member associations "follow, and use, Baden-Powell's original program, traditions, uniforms, morals, ethics, and structure as laid out in Baden-Powell's Scouting for Boys," amended only for "health, environmental, first-aid, and safety reasons."  Steering Committee members in all regions are purely voluntary and are not paid.

 

Baden Powell Scouts Malta is a registered NGO Ref: VO/0652

 

 4th April, 2014

  

 

Stqarrija għall-Istampa bil-Malti

 

Baden Powell Scouts Malta Membru sħiħ ta WFIS


Baden Powell Scouts Malta, (BPSM) l-unika Federazzjoni Scout Tradizzjonali f’ fuq il-Gżejjer Maltin kienet ivvotata membru sħiħ tal-Federazzjoni Dinjija tal-iscouts Indipendenti (WFIS), wara li kisbet voti tal-maġġoranza sħiħa matul l-Assembleja Ġenerali Annwali li saret Palermo fil-25 Jannar, 2014.


Baden Powell Scouts Malta twaqqfet f'Lulju 2011 permezz ta’ twaqqif ta’ l-ewwel Scout Group, Imtarfa Baden Powell Scouts u f'Ottubru tal-istess sena bdiet sħubija mal-Federazzjoni Dinjija għas Scouts Indipendenti . Illum kemm Baden Powell Scouts Malta u l- Federazzjoni Dinjija tal- iscouts Indipendenti qed jesperjenzaw tkabbir fis- sħubija tal-membri li jammantaw għal aktar minn għaxra fil-mija ta’ l-iScouting Mondjali. Scouting tradizzjonali huwa leali lejn il- manwal ta 'struzzjonijiet oriġinali mfassla mill- Fundatur Robert Baden Powell .BPSM hija organizazzjoni non- profit, organizzazzjoni mhux governattiva reġistrata, kif ukoll rikonoxxut jipprovdi tagħlim informali u tista' tiffirma iċ- ċertifikat ta’ l-School Leaving Certificate. Primarjament ix-xogħol ta’ BPSM huwa fis-servizz taż-żgħażagħ ta’ kull eta’ u ta’ l-adulti. BPSM taċċetta fil-gradi ta’ tmexxija persuni ta 'rieda tajba li jixtiequ jkunu parti mill-vjaġġ fl- Scouting Tradizzjoni .BPSM jippratika l-ugwaljanza tal-gendru ma tiddiskriminax fuq il-bażi ta ' twemmin u huwa l-iScouts tagħha huma ħbieb ma’ kulħadd u ma’ kull Scout u Girl Guides f’organizazzjonijiet oħra.


Il- Federazzjoni Dinjija għal Scouts Indipendenti llum għanda rappreżentazzjonijiet fi kważi l- kontinenti  kollha. Il- Federazzjoni Dinjija tal- iscouts Indipendenti hija miftuħa għal kwalunkwe assoċjazzjoni Scout li mhux affiljata ma 'organizzazzjoni internazzjonali oħra . WFIS teħtieġ li l-assoċjazzjonijiet membri  isegwu l- programm oriġinali ta’ Baden- Powell , tradizzjonijiet , uniformijiet , morali , l-etika , u l-istruttura kif giet stabbilita minn  Baden - Powell fil-ktieb ‘ Scouting for Boys’, emendati biss għal " saħħa , ambjentali ,l- ewwel għajnuna , u r-raġunijiet ta ' saħħa u sigurtà . Il-Membri tal-Kumitat tat-Tmexxija fir-reġjuni kollha huma purament volontarja u ma jitħallsux .

Baden Powell Scouts Malta hija NGO registrata Ref: VO/0652