Wegħda Scout

 

Fuq l-unur tiegħi jiena nwiegħed li

Ngħamel ħilti biex ngħaqdi dmiri

Lejn Alla u Art Twelidi,

Biex ngħin lil ħaddieħor f’ kull ħin

U nobdi l-liġi ta’ l-iScouts


Scout Promise

On my honour I promise

to do my best to do my duty

to God and to my Country

to help others at all time

and to obey the Scout Law